Eksjöhovgårds skogar

Består av 5 fristående fastigheter varav 4 under Eksjöhovgård och en under Hulta i Sävsjö kommun, Jönköpings län. Fastigheterna omfattar ca  235 hektar varav  ca 190  hektar är skogsmark.

På fastigheterna finns två äldre ladugårdar,  några förrådsbyggnader samt två bostadshus som hyrs ut  till turister. Skogsbruket som är certifierat enl. FSC och PEFC bedrivs till största delen i egen regi med 2 skogstraktorer, skogprocessor samt en grävmaskin.

Fiskerätt till fastigheterna finns i Lidernasjön, Eksjöhovgårdsjön,  Skrapstadssjön samt en del mindre gölar.

Entrepenadarbeten i mindre omfattning bedrivs till utomstående.

 

 

leif@borefur.se   •    +46 (0)70 578 4756